SPØRSMÅLSTYPER OG SVAREMÅTER.

Du finner alle spørsmålstyper du trenger for å lage en perfekt undersøkelse med Examinare undersøkelsesverktøy. Vi kjeder ikke våre brukere med teknisk informasjon og respondentene vil alltid vite hvordan de svarer på spørsmålene.

Example Survey:
Computer version (Smartphone/Tablet/Desktop) Mobile Phone version (Wap/2G/3G)

TILGJENGELIGE SVAREMÅTER:


Flervalgsspørsmål (1 riktig svar)

Brukes mye i alle typer undersøkelser og spørreskjemaer. Kan også kombineres med et tekstfelt for tilbakemelding, slik at du lettere får mer informasjon.

Typiske brukseksempler:

– Kjønn
– Info om alder
– Ja eller Nei spørsmål
og mye mer.

Flervalgsspørsmål (ingen eller flere riktige svar)

Brukes i mange undersøkelser hvor du ønsker at respondenten kan svare med flere enn 1 valg. Examinare loggfører også om brukeren ikke fyller ut noe og du kan gjøre spørsmål obligatoriske.

Typiske brukseksempler:

– Servicespørsmål
– Bruksspørsmål
– Velge alternativer
og mye mer.

Fritekst-spørsmål (1 riktig svar blir skrevet inn)

Brukes når du ønsker at respondenten skal svare ved å skrive inn tekst. En mer avansert versjon av denne spørsmålstypen er “Fri-tekstspørsmål (flervalgssvar)”.

Typiske brukseksempel:

– Skriv navnet ditt
– Fortell oss hva du synes
– Hvorfor liker du ikke…
og mye mer.

Osgood-skala (skala med motparter)

Osgood-skala brukes vanligvis i spørreskjemaer som handling merkevarebygging og synspunkter. Tanken er å sette synspunkter mot hverandre. Skalatrinn kan justeres mellom 2 og 7 poeng.

Typiske brukseksempler:

– Varm vs kald
– Lys vs dempet
– Smart vs dum
og mye mer.

Gradsskala

Brukes i mange spørreskjemaer om servicetjenester der respondenten skal gradsvurdere servicetjenester i ulike avdelinger, f.eks. support, fakturering. En gradskala kan føre til mindre bruk av flervalgsspørsmål, men det kan også føre til at spørreskjemaet blir avansert i forhold til den ordinære respondenten. I så fall kan det føre til mindre stemmer.

Typiske brukseksempler:

– Hvordan vil du vurdere vår avdelinger: støtte, fakturering, teknisk support, salgsavdeling
– I forhold til følgende faktorer hvordan vil du vurdere vår: priser, support, behandlingstid, vennlighet
og mye mer.

Instruksjoner

Instruksjoner er egentlig ikke en spørsmålstype, men brukes for å sette inn detaljerte forklaringer av påfølgende trinn, og kan brukes i hvilken som helst del av spørreskjemaet eller undersøkelsen.

Kan brukes for å forklare:

– Neste trinn
– Hvordan du skal tenke når du vurderer Osgood eller gradskala-spørsmål
– Kan inneholde generell informasjon
og mye mer.

Fritekst-spørsmål (Flere riktige svar blir skrevet)

Fritekst-spørsmål (flere svar blir skrevet) er en mer avansert versjon av den originale fritekst-spørsmålet. Alle felter kan gjøres obligatoriske eller valgfrie. Dette vil hjelpe deg å få mer informasjon fra respondentene.

Typiske brukseksempler:

– Oppgi: Navn, Adresse, Postnummer og land.
– Oppgi ditt serienummer og produktet fra oss som du bruker for å be om støtte.
– Sjekk og rett følgende detaljer
og mye mer.

Respondenter

Du kan nå ut til målgruppen gjennom alle mulige kommunikasjonskanaler, slik elektroniske enheter, nettsider eller på vanlig telefon.

Avhengig av målgruppens egenskaper og dine forretningsmål kan undersøkelsene du sender være enten offentlige eller private.

Offentlige undersøkelser & spørreskjemaer.

Ved å bruke funksjonen for offentlige undersøkelser kan du dele spørreskjemaer via en lenke på nettsiden eller f.eks. gjennom et månedlig nyhetsbrev. Alle svarene i offentlig undersøkelse er 100% anonyme.

Private undersøkelser & spørreskjemaer.

Ved å bruke funksjonen for private undersøkelser kan du sende ut personlige e-post eller mobilinvitasjoner til respondentene. Hver invitasjonen har en personlig lenke og undersøkelsesverktøyet Examinare sørger for at ikke respondenter svarer dobbelt. Alle svar fra private undersøkelser kan spores tilbake til personene som svarte i undersøkelsen, men kan gjøres 100% anonyme i sluttrapporter.

Siste nytt

Examinare Survey Forms now got even better with True Responsive Framework.

Examinare just gotten better, we just released the new version 20.4 “Delicious Survey Design” and with this version we also released the new Survey Design. The new Design engine works exactly like...

Les mer

3 months Survey Tool, Student Account for 15 Euro with real support.

Students of any educational institution, whether a high school or university some day or other have to do research, which is an integral part of a learning process. We at Examinare aim to do our best today...

Les mer

Over 18 Million Survey Answers.

Today we are celebrating a big milestone in Examinare history. We have collected over 18 Million Survey Answers since we started our survey tool in 2006. A big difference between our counter and other...

Les mer