LEGG TIL BILDE ELLER MULTIMEDIA

Hvis du vil vise et bilde eller spille av en mp3-fil når respondentene svarer på spørsmålene, kan du legge til filer til spørsmålene din ved å følge trinnene under:

Gå til Redigeringsmodus for undersøkelsen “Undersøkelser”-> “Rediger”.

Finn spørsmålet du vil legge til en fil/filer og trykk på “Inkluder fil”. Nå kan du legge til filer til spørsmålet ved å klikke på “Velg fil” og deretter velge en filen ved å trykke på knappen “Lagre”.

Du kan legge til så mange filer du ønsker. Men husk at dette kan påvirke antall svar i undersøkelsen.