ENDRE MAL PÅ UNDERSØKELSE

I Examinare kan du lage flere oppsett som du kan bruke på dine undersøkelser. Du kan legge til en logo og et fargesett og tekst /lenker til din “Takkeside”. Trinnene for å justere og lage dette finner du i seksjonen under. For endre å malen må du trykke på “Mal”. Deretter “Mal” og deretter gjør du endringer i malen og trykker på “Endre”.

LAG NY LAYOUT / REDIGER LAYOUT

For å endre logo / farger / takkeside, naviger til "Innstillinger" -> "Oppsett". I denne delen kan du
bruke knappene i menyen til venstre for å laste opp en logo, endre fargeinnstillinger og skriv inn informasjon og lenker på takke-siden.

For å lage et nytt oppsett, bruk knappen “Opprett ny” i menyen. Imidlertid er det
alltid en standard designmal på kontoen din.