ENDRE MAL PÅ UNDERSØKELSE

I Examinare kan du lage flere oppsett som du kan bruke på dine undersøkelser. Du kan legge til en logo og et fargesett og tekst /lenker til din “Takkeside”. Trinnene for å justere og lage dette finner du i seksjonen under. For endre å malen må du trykke på “Mal”. Deretter “Mal” og deretter gjør du endringer i malen og trykker på “Endre”.

CREATE A NEW LAYOUT / EDIT LAYOUT

To change logo / colors / thank you page, navigate to “Settings” -> “Layout”. In this section use the buttons in the left menu to upload a logo, change color settings and enter “thank you page” information and links.

To create a new layout, use the button “Create new” in the menu. However, there is always a default design template loaded in your account.