LAGE / REDIGERE UNDERSØKELSE

FOR Å LAGE EN NY UNDERSØKELSE, FØLG TRINNENE UNDER:

Start med å klikke på “Undersøkelser” i menyen og klikk på “Lag ny undersøkelse” i sidemenyen (Se under)

Hvis ønsker å legge til et nytt spørsmål i eksisterende undersøkelse, går du til “Undersøkelser” -> “Rediger” på undersøkelsen du vil endre på.

Lag navn på undersøkelsen, navnet er ikke synlige for respondentene, deretter velger du Svaremåte i henhold til instruksene under:

FLERVALGSSPØRSMÅL (1 SVAR ER MULIG)

”Flervalgsspørsmål (1 svar er mulig)” gir respondentene et sett med flere svaralternativer som kan velges. Legg inn svaralternativene i feltet “Valg (1 per rad)”.

Hvis du ønsker at respondenten skal legge inn tekst når de f.eks. velger valget “Annet”, da kan du aktivere 1 valg som fritekst. Dette gjør du ved å velge valget i boksen under navnet “Fritekst”.

FLERVALGSSPØRSMÅL (INGEN ELLER FLERE SVAR MULIG)

Hvis du ønsker at respondentene kan gi flere svar på et spørsmål så kan du bruke denne svaremåten. Standardinnstillingen for denne svaremåten lar respondentene hoppe over spørsmål.

Hvis du vil kombinere valg med et felt for fritekst så kan du krysse av for fritekst-feltet i nedre del av menyboksen.

Hvis du ønsker å deaktivere muligheten for å hoppe over spørsmål så kan du gjøre dette ved å klikke på “Avanserte innstilling” i Redigeringsmenyen og aktivere valget “Ingen tomme svar ved obligatoriske spørsmål.”

FRITEKST SPØRSMÅL

Denne svaremåte gir respondentene muligheten til å skrive sine svar.

Vennligst merk at informasjonen som vises i denne seksjonen.

OSGOOD-SKALA (SKALA MED MOTPARTER)

En Osgood-skala brukes vanligvis i spørsmål om verdier og meninger for å avdekke respondentenes holdninger mot et varemerke. For å bruke dette spørsmålet må du ha minst 2 rader på -/+ feltene og velge en skala mellom 3 og 7.

Hvis du vil lage en undersøkelse med spørsmål om hvordan folk liker kundestøtten etc. da kan du bruke “Gradert skala”. Husk at du bør bare bruke Osgood-skala med folk som er vant til å svare på slike spørsmål.

GRADERT SKALA

En gradert skala gir deg muligheten til å stille spørsmål som “Hva synes du om vår…” og kombinere spørsmålene med graderte skalaer som respondentene kan gradere de ulike avdelingene i ditt firma. Du kan naturligvis også stille andre spørsmål med denne svaremåten.

Først velger du riktig mengde med “Skala mellom motparter” og deretter legger inn minst 2 valgmuligheter i “Valg (1 per rad)”.

INSTRUKSER

Instrukser er i seg selv ikke et spørsmål. Denne svaremåten viser tekst som gir informasjon til respondentene. Dette er svært nyttig når du skal beskrive et komplisert område i undersøkelsen før respondenten fortsetter videre.

FRITEKSTSPØRSMÅL (FLERE SVAR BLIR SKREVET)

Denne svaremåten er nyttig når du vil lage et flere fritekstbokser som er valgfrie eller obligatoriske å svare.