LAGE SMS-IN CONNECTOR

Gå til “Innstillinger”-> “SMS-in Connectors” og trykk på den grønne knappen “Lag ny”. Her må du legge inn en frase som du ønsker at systemet skal reservere for din Magiske meningsmåling eller undersøkelser. Klikk deretter på knappen “Søk”.

Nå vises telefonnumre som er aktivert og som er gratis å bruke for din SMS-in frase. Hvis frasen du oppgir ikke er tilgjengelig, vennligst søk igjen eller kontakt Examinare salgsavdeling for å bestille din egen SMS-in nummer.

Når du har funnet kombinasjonen dun ønsker å bruke, klikker du på “+” symbolet for å legge den til listen din.

Nå vises SMS-in frasene som er tilgjengelig for din konto, de ligger i “Innstillinger” -> SMS-in Connectors. For å knytte SMS-in fraser trykk på Koble til og deretter velg om du ønsker å legge til en undersøkelse eller en Magisk meningsmåling.

Velg navnet på undersøkelse / Magiske meningsmålingen og dersom du ønsker å koble til en undersøkelse. Da kan du legge til en frase som sendes med lenken til respondenten.

For å bruke SMS-in for undersøkelser må du bestille SMS-kreditt fra Examinare. Gå til kontoen din i våre kundesone for mer informasjon.