SMS-In Connectors

Sms-in Connectors™ er vårt revolusjonerende system som kan knyttet sammen handlinger. Dette skjer når en frase blir sendt til en telefonnummer som er tilkoblet systemet. Ved å bruke en vanlig SMS kan respondentene sende meldinger med en SMS-frase og stemme i en av dine meningsmålinger eller du kan gjøre at systemet sender ut en sms som inneholder en lenke til en undersøkelse.

Alt du trenger er å lage en SMS-in Connector. Hvis du ønsker å lage en vilkårlig SMS-in Connector knyttet til en Magisk meningsmåling så er det bare å lage Magisk meningsmåling og så blir sms-in frasen laget automatisk.