AUTOMATISK TEKSTANALYSE

Vår automatiske tekstanalyse analyserer hyppige fraser som dukker opp og presenter disse i forhold til de mest vanligste frasene. Funksjonen skanner også svært vanlig ord og fjerner dem, slik at rapporten ikke inneholder fraser som “hei” og “og”.

ENDRE INNSTILLINGER FOR AUTOMATISK TEKSTANALYSE PÅ ALLE RAPPORTER.

For å endre innstillinger på funksjonen Automatisk tekstanalyse går du til “Innstillinger”-> “Rapporter”. Innstillinger blir endret for alle rapporter i din konto.

ENDRE INNSTILLINGER FOR AUTOMATISK TEKSTANALYSE FOR INDIVIDUELLE RAPPORTER.

Gå til “Rediger” på undersøkelsen og trykk “Avanserte innstillinger”. Der kan du endre innstillinger for individuelle rapporter. Her kan du også justere minste antall ord og antall stemmer som vises i tekstanalysen.