IMPORTERE RESPONDENTER FRA EXCEL

For å importere respondenter fra Excel trykker du på menyvalget “Respondenter” og knappen “Importer fra Excel”.

Last ned Excel-malen ved å høyreklikk filen og deretter velg “Lagre som..”. Åpne nedlastet fil i Excel og fyll ut feltene som er nødvendig for importen. Merk at grå felter er obligatoriske.

Last opp filen ved å trykke “Velg fil” og deretter trykk “Legg til respondenter”.

NB: Sørg for at du sjekker e-postadressene til respondentene du ønsker å importere før du laster opp filen. Vi har erfart tidligere at ugyldig e-post er en vanlig feil under opplastninger.