STEMMING VIA SMS

For å stemme via SMS må respondentene sende en SMS til telefonnummeret som vises i “Sammendrag” – seksjonen. Respondentene sende sine svare via SMS til telefonnummeret. Respondentene må skrive i meldingen frasen som er oppgitt ved siden av mobilikonet etterfulgt av valgsvaret i full tekst ELLER nummeret som er oppgitt i tabellen på “Sammendrag” siden.

For eksempel:

Melding til SMS-nummer: +46730125060
Melding: MP10104 1

Hvis du vil endre SMS-frasen (frase oppgitt før valget) kan du lage en ny SMS-frase som passer med dine behov ved å bruke SMS-in connectors. Mer informasjon finner du i menyen ”SMS-in connectors”.